FAQ Algemeen

Wat is de bedoeling van schermen?

De bedoeling is zeer eenvoudig: de tegenstander te raken zonder zelf geraakt te worden. Hierbij gelden bepaalde regels. Voor floret bestaat het recht van aanval (voorrang). Dit houdt in dat een aanval eerst moet geweerd worden alvorens men zelf kan scoren.

Hoeveel soorten wapens zijn er?

Drie: degen, sabel en floret.

Welke wapen kan ik aanleren in jullie schermclub?

Over het algemeen specialiseren topschermers zich in één wapen. Wij kiezen ervoor om enkel floret aan te leren.

Is schermen gevaarlijk?

Wij schermen met FIE gekeurd materiaal. Op een blauwe plek na gebeuren er geen ongelukken.

Is schermen niet elitair?

Schermen heeft een adellijke uitstraling, maar is niet elitair. Het is echter zo dat het elitaire niet slaat op rijk of chic maar op eigenschappen die er nodig zijn om te schermen. Zo zijn snelheid, lenigheid, coördinatie, goede reflexen sterke pluspunten. Maar ook doorzicht, tactisch en technisch inzicht en vooral concentratie zijn zeer belangrijk.

Waroom witte kleren?

Vroeger bestond er geen elektrische registratie. Op de punten werd een blauw poeder aangebracht (zoals de biljarters op hun stok). De afdruk op de witte kleding liet een interpretatie van de treffer toe. De traditionele witte kleding is gebleven.

Is schermen een dure sport?

Eigenlijk niet. In vergelijking met ander sporten met zo een individuele begeleiding zijn we zelfs heel goedkoop. Het materiaal kost wel wat, maar dat is ongeveer hetzelfde als andere sporten met gespecialiseerd materiaal. Als je uit je pak gegroeid bent kan je het direct doorverkopen aan clubleden.

Welke talenten moet ik hebben om een goede schermer te worden?

Iedereen kan schermen aanleren. Alle noodzakelijke eigenschappen worden in de lessen aangeleerd. Voor het behalen van een hoge plaats op de ranglijst zijn jaren van training en veel discipline nodig.

Op welke leeftijd start ik best?

Vanaf 8 jaar. Maar eigenlijk kan je op elke leeftijd starten.

Waarom aanvaarden jullie geen volwassenen in de schermclub?

Ons hoofddoel is ontdekken van jonge talenten en hun verdere ontwikkeling en voorbereiding tot op topniveau. We zijn zinnens om over enkele jaren een volwassenenafdeling te starten.

Na hoeveel jaar kan ik schermen?

Na één voorbereidingsjaar kan je:

  • Zelfstandig een match (duel) schermen.
  • Een match (duel) analyseren.
  • Als scheidsrechter optreden voor een match (duel) in de club.
  • Een beginnende schermer helpen met zijn eerste stapjes.

Een schermer is echter nooit volmaakt en schermlessen tot op het hoogste niveau blijven noodzakelijk. Een carriére op internationaal niveau kan 10-15 jaar duren.

Is schermen eigenlijk wel een meisjessport?

Uiteraard!!!

Welke kledij moet ik aanhebben op de proeflessen?

Sportschoenen, een trainingsbroek en een T-shirt is voldoende voor de proeflessen.

Moet ik direct schermmateriaal kopen?

Schermen vraagt een eigen kleding. Die  kan aangekocht worden in fases. In het eerste jaar stellen wij materiaal van de club ter beschikking aan onze nieuwe leden (zie p. Schermmateriaal kopen/huren/onderhouden)

Ik kan maar 1 uur per week komen trainen. Is dat een probleem?

Als je maar 1 keer per week traint, is dit natuurlijk veel te weinig om goede wedstrijden te kunnen schermen! Twee is beter uiteraard..

Is men verplicht om aan de competitie mee te doen?

Het staat iedereen vrij om te kiezen of men aan wedstrijden wilt mee doen of niet. Het deelnemen aan wedstrijden vormt echter een deel van het leerproces.

Zijn die draden om de schermer ze terug te trekken?

Nee, zij registreren de treffer. Eigenlijk is het een dunne kabel die meegetrokken wordt. Tegenwoordig is er ook al elektrische melding.